Certifikáty

V skupine ICZ sa kladie veľký dôraz na zvyšovanie kvality a bezpečnosti ponúkaných služieb a riešení. Jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť vysokú kvalitu poskytovaných služieb, je zavádzanie certifikovaných systémov riadenia. Certifikácia systémov poskytuje nielen istotu efektívneho a bezpečného fungovania procesov v organizácii, ale aj konkurenčnú výhodu pri získavaní zákaziek.

ICZ Slovakia a. s. je držiteľom nasledujúcich certifikátov a osvedčení:

Certifikát EN ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality

 

Certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry pre riešenie e-spis 2.34

Osvedčenie zhody pre verziu SK-DRG 2.1 pre riešenie DRG asistent (časť Grouper 1.1)

Osvedčenie zhody pre verziu SK-DRG 3.0 pre riešenie DRG asistent (časť Grouper 1.2)

Osvedčenie zhody pre verziu SK-DRG systém 2018 pre riešenie DRG asistent

osvedčenie_ICZ grouper