O firme - ICZ Group

O firme ICZ Slovakia a. s.

ICZ Slovakia a. s. pôsobí na slovenskom IT trhu už viac ako 15 rokov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a know-how sa jej darí upevňovať postavenie stabilného a profesionálneho partnera pre svojich klientov v oblasti IT riešení. Od roku 2006 je súčasťou skupiny ICZ, ktorá je významným systémovým integrátorom a na Slovensku i v Českej republike zamestnáva viac ako 450 špičkových odborníkov v rôznych oblastiach.

Ponúka komplexné riešenia na mieru pre splnenie všeobecných i špecifických potrieb svojich klientov. Poskytuje špecializované IT služby v pozícii systémového integrátora, ale aj ako dodávateľ vysoko špecializovaných, jedinečných produktov, poradenských a konzultačných služieb.

Svojim klientom zabezpečuje dodanie a implementáciu efektívnych systémov s vysokou pridanou hodnotou vrátane kvalitnej a spoľahlivej technickej podpory.

Certifikáty

Certifikácia systémov poskytuje nielen istotu efektívneho a bezpečného fungovania procesov v organizácii, ale aj konkurenčnú výhodu pri získavaní zákaziek.

Partnerstvá

ICZ Slovakia a. s. patrí medzi významných systémových integrátorov v Slovenskej republike. Spolupráca s inými partnermi je dôležitým faktorom úspechu na trhu.

Ocenenia

Dokladom profesionálnej trvalej starostlivosti o dodržiavanie štandardov kvality sú udelené ocenenia, ktoré ICZ Slovakia a. s. počas svojej činnosti získala.

Členstvá v odborných skupinách

ICZ Slovakia a. s. kladie dôraz na vysokú kvalitu svojich služieb, preto je členom rôznych odborných organizácií.

Manažment

Ing. Martin Terkovič

Ing. Martin Terkovič

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Richard Božík

Ing. Richard Božík

člen predstavenstva a riaditeľ realizácie

Ing. Alena Tkáčiková

Ing. Alena Tkáčiková

členka predstavenstva a obchodná riaditeľka

Ing. Ľuboš Lukáč

Ing. Ľuboš Lukáč

finančný riaditeľ

História

2003

Založenie spoločnosti Exprit s.r.o. ako tzv. technology providera v oblasti ECM.

 

 

2006

Ukončenie akvizície a následná transformácia Exprit s.r.o. na ICZ Slovakia s.r.o., sprevádzaná rozšírením produktového portfólia a portfólia riešení.

2007

Akvizícia spoločnosti Informa s. r.o. a rozšírenie portfólia produktov o riešenia informatizácie zdravotníctva.

 

2008

Cielený vstup do segmentu verejnej správy a samosprávy, vývoj vlastného balíka riešení pre odvetvie samosprávy.

2009

Transformácia ICZ Slovakia s.r.o. na ICZ Slovakia a. s.

 

2012

Začiatok realizácie projektu “Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR”, jedného z najväčších projektov v histórii spoločnosti.

2013

Od 1. januára vykonáva spoločnosť ICZ Slovakia funkciu vnútroštátneho správcu emisných kvót a rozširuje tak svoje portfólio o novú oblasť.

 

2014

Podpis zmluvy s MS SR na dodávku systému elektronického monitoringu osôb (ESMO). Projekt sa stáva najväčším, ktorý spoločnosť od svojho vzniku realizovala.

2015

Počas roka prebieha realizácia projektu ESMO, ktorý je v novembri ocenený v rámci súťaže Cena ITAPA 3. miestom v kategórii Zlepšovanie procesov.

2016

Na trh prichádza jedinečný pomocník pre vykazovanie diagnóz DRG asistent z dielne ICZ Slovakia.

2017

Na trh uvedené riešenie UPVS adapter, ktoré zabezpečuje jednoduchý prístup na rozhrania Ústredného portálu verejnej správy bez nutnosti použitia eID.