O firme - ICZ Group

O firme ICZ Slovakia a. s.

ICZ Slovakia a. s. pôsobí na slovenskom IT trhu už viac ako 15 rokov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a know-how sa jej darí upevňovať postavenie stabilného a profesionálneho partnera pre svojich klientov v oblasti IT riešení. Od roku 2006 je súčasťou skupiny ICZ, ktorá je významným systémovým integrátorom a na Slovensku i v Českej republike zamestnáva viac ako 450 špičkových odborníkov v rôznych oblastiach.

Ponúka komplexné riešenia na mieru pre splnenie všeobecných i špecifických potrieb svojich klientov. Poskytuje špecializované IT služby v pozícii systémového integrátora, ale aj ako dodávateľ vysoko špecializovaných, jedinečných produktov, poradenských a konzultačných služieb.

Svojim klientom zabezpečuje dodanie a implementáciu efektívnych systémov s vysokou pridanou hodnotou vrátane kvalitnej a spoľahlivej technickej podpory.

Certifikáty

Certifikácia systémov poskytuje nielen istotu efektívneho a bezpečného fungovania procesov v organizácii, ale aj konkurenčnú výhodu pri získavaní zákaziek.

Partnerstvá

ICZ Slovakia a. s. patrí medzi významných systémových integrátorov v Slovenskej republike. Spolupráca s inými partnermi je dôležitým faktorom úspechu na trhu.

Ocenenia

Dokladom profesionálnej trvalej starostlivosti o dodržiavanie štandardov kvality sú udelené ocenenia, ktoré ICZ Slovakia a. s. počas svojej činnosti získala.

Členstvá v odborných skupinách

ICZ Slovakia a. s. kladie dôraz na vysokú kvalitu svojich služieb, preto je členom rôznych odborných organizácií.

Manažment

Ing. Martin Terkovič

Ing. Martin Terkovič

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Richard Božík

Ing. Richard Božík

člen predstavenstva a riaditeľ realizácie

Ing. Alena Tkáčiková

Ing. Alena Tkáčiková

členka predstavenstva a obchodná riaditeľka

Ing. Ľuboš Lukáč

Ing. Ľuboš Lukáč

finančný riaditeľ

História

2003

Založenie spoločnosti Exprit s.r.o. ako tzv. technology providera v oblasti ECM.

 

 

2006

Ukončenie akvizície a následná transformácia Exprit s.r.o. na ICZ Slovakia s.r.o., sprevádzaná rozšírením produktového portfólia a portfólia riešení.

2007

Akvizícia spoločnosti Informa s. r.o. a rozšírenie portfólia produktov o riešenia informatizácie zdravotníctva.

 

2008

Cielený vstup do segmentu verejnej správy a samosprávy, vývoj vlastného balíka riešení pre odvetvie samosprávy.

2009

Transformácia ICZ Slovakia s.r.o. na ICZ Slovakia a. s.

 

2012

Začiatok realizácie projektu “Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR”, jedného z najväčších projektov v histórii spoločnosti.

2013

Od 1. januára vykonáva spoločnosť ICZ Slovakia funkciu vnútroštátneho správcu emisných kvót a rozširuje tak svoje portfólio o novú oblasť.

 

2014

Podpis zmluvy s MS SR na dodávku systému elektronického monitoringu osôb (ESMO). Projekt sa stáva najväčším, ktorý spoločnosť od svojho vzniku realizovala.

2015

Počas roka prebieha realizácia projektu ESMO, ktorý je v novembri ocenený v rámci súťaže Cena ITAPA 3. miestom v kategórii Zlepšovanie procesov.

2016

Na trh prichádza jedinečný pomocník pre vykazovanie diagnóz DRG asistent z dielne ICZ Slovakia.

2017

Na trh uvedené riešenie UPVS adapter, ktoré zabezpečuje jednoduchý prístup na rozhrania Ústredného portálu verejnej správy bez nutnosti použitia eID.

2018

Vďaka riešeniu DRG asistent postavenému na najmodernejších technológiách sa v segmente zdravotníctva podarilo nadviazať úspešnú spoluprácu so sieťami nemocníc Svet zdravia a AGEL.

2019

V koordinácii s MS SR došlo k zvýšeniu využívania elektronických náramkov v rámci projektu ESMO, rozvoju riešenia o ďalšie moduly a k predĺženiu supportnej zmluvy do roku 2021.