4. - 5. 9. 2018 - Konference eGovernment Mikulov Možná architektura řešení

Zúčastnili jsme se konference “eGovernment 20:10” v Mikulově

Ve dnech 4. – 5. 9. 2018 se v Mikulově uskutečnila výroční 10. konference e-governmentu s názvem “eGovernment 20:10, aneb žijeme si jak na zámku, ať to trvá věčně”. Aktivní účast společnosti ICZ a.s. na konferenci zhmotnil ředitel sekce Veřejné správy Pavel Číž svou prezentací na téma “Poskytování služeb agendových systémů občanům“.

Posluchači, kteří v prostorách zámeckého sálu Mikulovského zámku přihlíželi a naslouchali Pavlově projevu, se seznámili jednak s náhledem ICZ a.s. na současnou situaci v oblasti vzájemné komunikace jednotlivých agendových systémů (ISVS) a jejich interakce s občany, tak i s náhledem na budoucnost predikovanou v dané oblasti.

Pavel se dotkl problematiky nově vzniklého portálu občana (PO) a jeho dopadů na fungování celkového konceptu elektronické komunikace, v souvislosti s portálem pak zmínil i další komponenty celkového konceptu jako je eGon Service Bus (eGSB), základní kámen propojeného datového fondu a stěžejní bod pro úspěšnou publikaci dat z agendových IS, dále informačního systému základních registrů (ISZR), národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA – eIdentita), datových schránek (ISDS), apod. To vše s důrazem na to, aby posluchač obdržel komplexní obraz a pochopil složitost, která je nevyhnutelně spojena s propojením jednotlivých agendových systémů jak mezi sebou navzájem, tak i se samotným občanem, a uvědomil si, jaká výzva stojí před tvůrci IS i správci jednotlivých agend.