Zákaznický den ICZ e-spis byl velmi úspěšný

Sekce DMS společnosti ICZ a.s. ve čtvrtek 27. listopadu uspořádala zákaznický seminář, který byl primárně zaměřen na aplikaci elektronického systému spisové služby ICZ e-spis®. Akce proběhla v Kongresovém centru Vavruška v Paláci Charitas a pro zákazníky bylo připraveno 6 prezentací reflektujících na aktuálně nejvíce poptávaná témata a představení novinek a 2 diskuzní bloky. Zajímavý program přilákal celkem 150 zákazníků, a tak byl sál zaplněn téměř do posledního místa.

V první části semináře mohli zákazníci zhlédnout nejzásadnější a nejočekávanější novinky aplikace ICZ e-spis®, a to přímo na reálných ukázkách, které si pro ně připravili metodici zavádění IS Libuška Pišová a Zdeněk Toman. Následovala pasáž věnující se postupům, procesům a problémům provádění elektronického skartačního řízení, kterou prezentovaly Mgr. Marie Procházková ze Státního oblastního archivu v Praze a Jindra Emmerová IT konzultantka společnosti ICZ. V této části, která oprávněně oslovila nejvíce zúčastněných, se prezentujícím podařilo skloubit pohled teoretických postupů, předvedení funkcí aplikace i informací vycházejících z praktických zkušeností s prováděním elektronických skartací. Druhou polovinu programu začala se svou prezentací na téma Jmenný rejstřík a spisové služby manažerka produktů Alena Uzlová. Po ní přišla na řadu odnož sekce DMS, která se věnuje především Agendě dopravních přestupků. V této oblasti představil zákazníkům novinky přímo manažer realizace Aleš Šantora. A závěrečnou prezentaci o budoucnosti elektronického systému spisové služby pak obstaral projektový manažer a vedoucí projektové kanceláře ICZ Petr Oplátek.

Během celého programu mohli účastníci zapisovat a předávat svoje dotazy, kterým se pak jednotliví řečníci věnovali v rámci diskuzních bloků. Dotazů se sešlo opravdu mnoho, a tak nejen, že bylo využito veškerého jim přiděleného času, ale některé dotazy ani nebylo možné ve vymezeném čase odpovědět a jejich autoři budou muset počkat na přislíbené korespondenční odpovědi. Následoval společný oběd a oficiální ukončení celého dne.

„Zákaznický den ICZ e-spis se konal po 2 letech. Dlouhá léta se tyto akce konaly v Konferenčním centru na Pankráci, nicméně v letošním roce jsme měli zásadní změny v personálním osazení i v systému samotném, a tak jsme zvolili i nové prostory. Úspěch celé akce dokazuje i fakt, že řada prezentujících byla odměněna potleskem. Hodnocení zákazníků bylo velmi pozitivní také na reprezentativní sál a umístění,“ zhodnotil akci obchodní konzultant a hlavní organizátor akce Josef Bureš.