Výsledky Programu firemního dobrovolnictví v roce 2021

Máme za sebou první celý rok fungování Programu firemního dobrovolnictví, který realizujeme ve spolupráci se spolkem BpS – Byznys pro společnost z.s. a který tímto rozšiřuje společensky prospěšné aktivity Skupiny ICZ. Principem programu je dobrovolná pomoc tam, kde je to zrovna potřeba.

Naši zaměstnanci mají v rámci kalendářního roku k dispozici vždy jeden pracovní den na dobrovolnické aktivity („Den D“) dle vlastního výběru. Tento den je hrazený jako plně odpracovaný a v rámci této aktivity je pro ně sjednáno také pojištění pro případ úrazu a odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

V roce 2021 se Programu firemního dobrovolnictví zúčastnila řada našich kolegů na různých akcích a to jak v terénu, např. při Dnu země či dalších venkovních pracích, tak i z domova při různých rukodělných aktivitách.

Velmi nás těší, že Skupina ICZ a její zaměstnanci jsou v tomto směru velmi aktivní a činorodí. Již nyní se těšíme na to, do jakých veřejně prospěšných projektů se naši spolupracovníci zapojí v letošním roce!

 

– Dobročinný prodej výrobků Chráněné dílny Nazaret zajištován kolegou Petrem Řehořem –