ÚZIS ČR vytvořil ve spolupráci s ICZ snadné online řešení žádanek na testy onemocnění COVID-19

Skupina ICZ aktuálně dokončila ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR pilotní verzi jednoduchého řešení pro předávání informací o žádankách na testy onemocnění chorobou COVID-19 od praktických lékařů a hygienických stanic na odběrná místa. Česká republika již několikátý týden bojuje s pandemií choroby COVID-19 a efektivní testování vybraných osob na infekci koronovairem SARS-CoV-2, který tuto nemoc způsobuje, je jedním z klíčových stavebních kamenů úspěšného boje.

Díky novému řešení budou moci prostřednictvím webové aplikace žádat praktičtí lékaři z více než 6 000 ordinací po celé republice o test pacienta a na odběrném místě pak zkontrolují, zda příchozí pacient má žádanku. To mimo jiné umožní okamžitě posoudit, zda bude test uhrazen zdravotní pojišťovnou či pacientem samotným. Zároveň toto řešení výrazně usnadní identifikaci pacienta i následné předávání informací o testu a jeho výsledcích k dalšímu zpracování. Zjednodušená žádanka disponuje i základním datovým rozhraním a je možné ji integrovat do stávajících sofistikovaných řešení například krajských úřadů.

„Aktuální situace vyžaduje co nejjednodušší, ale zároveň nejefektivnější řešení. Naše webová aplikace je přesně taková – jednoduchá, uživatelsky komfortní a při tom nesmírně efektivní,“ uvádí Michal Bušek, ředitel sekce Zdravotnictví.

Řešení má za cíl zajistit provedení testu na odběrovém místě v návaznosti na jednoduchou žádanku indikujícího lékaře. Poptávka po takovém řešení vzešla z diskuse MZ ČR s VZP a se zástupci praktických lékařů. S ohledem na aktuální situaci vytvořil společný realizační tým ÚZIS ČR a ICZ při efektivní spolupráci žádanku v pilotní verzi během několika málo dnů.

Samotné řešení je pro uživatele velmi jednoduché. Skládá se ze dvou procesů, a sice zadání žádanky lékařem – v ní lékař vyplní jméno a příjmení pacienta, jeho rodné číslo, požadavek na provedení testu a další povinné náležitosti – a její následné ověření na odběrném místě. Webová aplikace tak přispěje k větší efektivnosti celého procesu testování včetně zjednodušení administrace pro všechny zúčastněné strany zejména tam, kde nemají dosud k dispozici žádné podpůrné elektronické aplikace.