Účast na cvičení SteadFast Cobalt 2018

Ve dnech 4. – 14. 6. se firma Delinfo, člen Skupiny ICZ, zúčastnila mezinárodního cvičení SteadFast Cobalt 2018. Akce se konala na cvičišti v Lipníku nad Bečvou za účasti Armády ČR (zástupci AKIS z útvaru v Lipníku nad Bečvou a CSVŘ Olomouc) a dalších mezinárodních armád (Polsko, USA, atd). V rámci cvičení proběhla podpora zaměřená na testování funkcionality informačního systému velení a řízení pozemních sil (IS VŘ PozS) a na přenosy dat mezi uzly s využitím nové platformy CDT, rádiových stanic Harris a datových diod.