Účast ICZ a.s. na 22. ročníku konference ISSS

„V  Kongresovém centru Aldis skončil v úterý 2. dubna odpoledne další, již dvaadvacátý, ročník konference ISSS/V4DIS, který se zaměřuje na informatizaci veřejné správy, implementaci moderních ICT technologií a celkovou digitalizaci společnosti. Během dvou dnů se zaregistrovalo více než 2200 hostů, v programu se odehrálo zhruba 200 prezentací, diskusí a pracovních setkání a ve výstavní části se představilo přes 100 firem a institucí.“

(zdroj: https://www.isss.cz/art/1308)

Fotografie: Stánek ICZ na konferenci ISSS v Hradci Králové

Mezi vystavovateli nechyběla ani společnost ICZ a.s., která byla již tradičně hlavním partnerem konference. Přispěla tedy jak přítomností svých specialistů, obchodníků, konzultantů a dalších členů týmu na stánku ICZ, kteří v jeho útrobách pilně debatovali se stávajícími, potažmo i potenciálními klienty a byli zde k dispozici i k zodpovězení dotazů různých kolemjdoucích, tak i vlastními prezentacemi.

Jedné z nich se zhostili zástupci sekce Veřejná správa – Petr Hron a Roman Zemánek přímo na pódiu, sekundováni Michalem Matouškem ze zákulisí. Trio představilo během bloku Co je nového v základních registrech projekt “Obnova základního registru osob – ROS” realizovaný pro Český statistický úřad. V rámci prezentace bylo auditorium seznámeno s rozsahem a skladbou projektu, který nejen, že zajistí provoz a rozvoj jedné z klíčových částí systému Základních registrů i po skončení doby udržitelnosti projektu, ale navíc modernizuje poskytované služby na všech vrstvách architektury IS ROS tak, aby umožnily systému Základních registrů a navazujícím službám eGovernmentu dosáhnout strategických cílů Digitálního Česka.

Druhou prezentaci si pro návštěvníky konference připravila sekce Zdravotnictví, jmenovitě Michal Schmidt. Ten prezentoval v rámci bloku eHealth II v Eliščině sále. Ve své části se věnoval tématu “Elektronické zdravotnictví v kraji”. Během své prezentace se zaměřil na kraj jako základní jednotku eHealth, představil výhody a příležitosti krajského elektronického zdravotnictví. Mluvil také o odlišnostech jednotlivých krajů a o interoperabilitě za cílem sdílet nebo vyměňovat data v rámci jednoho kraje a v neposlední řadě o krajských systémech NIS, PACS a archivech zdravotnické dokumentace.

Stejně jako celkový duch konference, který vycházel především ze shody napříč politickým spektrem týkající se směřování rozvoje e-governmentu, se i samotné prezentace odehrávaly v pozitivní rovině s cílem motivovat a inspirovat ostatní zadavatele k realizaci vlastních projektů. Další ročník této konference proběhne opět v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis ve dnech 20. a 21. dubna 2020.

Prezentace ke stažení:

Obnova základního registru – ROS
Elektronické zdravotnictví v kraji