Účast zástupců DELINFO na aliančním cvičení CWIX 2019

Letošní cvičení CWIX 2019 bylo dosud největší událostí v oblasti interoperability NATO. Cvičení Coalition Warior Interoperability eXcercise (CWIX), které se konalo ve Společném výcvikovém středisku (JFTC) v polské Bydhošti, se zúčastnilo celkem 40 zemí.
Účelem bylo zlepšit interoperabilitu, odolnost a připravenost Aliančních a partnerských sil na koaliční spolupráci. Během tohoto cvičení provedlo více než 1 500 specialistů přibližně 7 000 testů interoperability na 300 počítačových příkazových a sledovacích systémech. Společně s příslušníky AČR jsme se s využitím našeho systému IS VŘ PozS (obchodně ICZ DELINFOS®) zaměřili především na oblasti LAND, MIP, GEO a FFT. Hlavními cíli byla podpora uživatelů, technické testy systému, operační testy systému a validační a verifikační testy FMN Spiral 2.
Účast na tomto cvičení považujeme za úspěšně zvládnutou jak z pohledu účastníků, tak interoperability našeho produktu.