Technologické zajištění voleb do správní a dozorčí rady VoZP

Skupina ICZ technologicky zajišťovala volby do orgánů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky. Volby se konaly ve dnech 4. až 6. listopadu 2020.  V letošním roce se poprvé volilo novým způsobem, který umožnil zapojení mnohem většího počtu voličů z řad plátců pojistného. Rozšířil se i okruh osob z řad pojištěnců, kteří mohli kandidovat do Správní rady a Dozorčí rady VoZP.

Tento nový způsob umožnil společný projekt VoZP a ICZ, kdy bylo využito navržených formulářů, následně elektronicky vytěžených a zpracovaných. Projekt „IT podpora prezenčních voleb do SR a DR VoZP ČR v roce 2020 – modul TELEform byl realizován na licenci dodávané ICZ, kterou VoZP dlouhodobě využívá. Vše proběhlo hladce a událost byla ze strany zadavatele hodnocena velmi pozitivně.