Spolupráce se Žilinskou univerzitou

Jelikož v Žilině sídlí jedna z našich poboček a jde o region se sídlem univerzity, rozhodli jsme se koncem minulého roku oslovit Fakultu řízení a informatiky (FRI) na Žilinské univerzitě s cílem navázat vzájemně prospěšnou spolupráci. Připravenost fakulty – po marketingové stránce – nás nadmíru pozitivně překvapila. Kromě zviditelnění firmy v regionu, či možnosti inzerovat pracovní nabídky přímo na webových stránkách fakulty nás oslovily možnosti prezentace značky ICZ na akcích pořádaných univerzitou pro studenty i firmy – PANEL STORY a IT TRHOVISKO.

Zároveň jsme využili možnost zapojit se do projektové výuky, kde od následujícího akademického roku nabídneme studentům možnost podílet se na námi navrženém projektu: Monitoring vitálních parametrů člověka.

Jde o projekt IT řešení pro zlepšení péče o pacienty orientovaný na praxi v segmentu zdravotní péče. Jeho cílem je vývoj sady nástrojů pro monitoring vitálních parametrů člověka / pacienta pro účely integrace do vyšších systémů, které budou v budoucnu implementovány ve zdravotnických zařízeních (behaviorální nástroje, inteligentní asistenti a podobně).

Věříme, že spolupráce se Žilinskou univerzitou přinese za pár let své ovoce a náš tým se rozroste o nové šikovné kolegy.