Společnost DELINFO spolupracuje na Chytré karanténě

V této nelehké době nabývá na důležitosti schopnost průmyslu rychle reagovat na požadavky státu. Pro omezení šíření onemocnění COVID-19 zvolil stát vedle dalších opatření i taktiku systému Chytrá karanténa s využitím vhodných technologií.

Naše dceřiná společnost DELINFO, spol. s r.o. pracuje v oblasti obrany státu dlouhodobě a kvalitně, a proto jí byl svěřen úkol zabezpečit přehled Centrálního řídícího týmu o pohybu mobilních odběrových týmů Armády ČR a o počtu, poloze a čase odebraných vzorků.

Dalším důležitým úkolem bylo zajistit schopnost výměny informací s ostatními složkami IZS, které používají prostředí ESRI/ArcGIS a využití map v režimech offline i online. V neposlední řadě pak šlo o zabezpečení komunikace nejen prostřednictvím radiostanic, ale zejména využitím sítě GSM při zachování bezpečného přenosu dat. 

Tým zaměstnanců společnosti DELINFO všechny tyto úkoly ve spolupráci s Armádou ČR splnil v požadovaném rozsahu a systém je nyní úspěšně nasazen v centru krizového týmu AČR v Praze.