Společnost ALES, s.r.o. podporuje Univerzitu obrany

Katedra leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany využívá výukové pracoviště ATM/ATC systému LETVIS jak v rámci prezenční výuky  odborných předmětů, tak i v týdenních odborných kurzech ATSEP (Air Traffic Safety Electronic Personnel) organizovaných pro příslušníky pozemního leteckého personálu AČR.

V závěru roku 2016 Univerzita obrany zakoupila prostřednictvím veřejné zakázky od společnosti ALES, s.r.o. nejmodernější verzi ATM/ATC systému LETVIS. Tato verze je v současné době postupně implementována na leteckých základnách AČR.

Součástí dodávky bylo ze strany společnosti ALES, s.r.o. poskytnutí SW licencí ATM/ATC systému LETVIS v hodnotě více než 3 milióny Kč za symbolickou cenu jako vyjádření podpory Univerzitě obrany a vzdělávacího procesu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky.

V současné době je systém LETVIS na Univerzitě obrany provozován s využitím offline nahrávek polohových dat, nicméně má katedra leteckých elektrotechnických systémů zájem v blízké perspektivě získávat reálná data ze skutečného letového provozu. Do budoucna je rovněž plánována vědecko-výzkumná spolupráce zainteresovaných kateder FVT UO se společností ALES, s.r.o., která je výrobcem tohoto unikátního systému.