Skupina ICZ vzdělávala na VŠE budoucí logistiky

Zástupci sekce PRIVATE i tento semestr zajistili část výuky vedlejší specializace Logistika na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tentokrát se i vzhledem k aktuální situaci kolem koronaviru jednalo o dva on-line výstupy pro cca 20 studentů z fakulty informatiky a statistiky, fakulty podnikohospodářské a fakulty mezinárodních vztahů.

První vstup, který proběhl v první polovině měsíce listopadu do předmětu Logistické systémy, trval 2 hodiny a týkal se skladového provozu. Následovala náročná case study, kde měli studenti využít nástroje pro modelování procesů dle standardu BPMN (Business Process Modeling Notation) a nakreslit procesy právě ve skladovém provozu. Jakub Kačmár, konzultant logistických systémů ICZ, si dal na hodnocení case studies velmi záležet a všem studentům přesně vypsal, co se jim povedlo a kde jim to naopak metodicky uteklo.

Ve druhém vstupu, v tomto případě do předmětu Supply Chain Management, předvedl Pavel Cizner, vedoucí produktového týmu ICZ PROMIS, využití metodiky pro projektové řízení PRINCE2 při implementacích u zákazníků ICZ. Studentům tak byly předány zkušenosti z těchto projektů a také poučení pro projekty další.

Oba výstupy měly u studentů velký ohlas. Studenti si chválili praktičnost a IT pohled na logistické procesy, který jim při výuce chybí. Spolupráce ICZ a Fakulty podnikohospodářské VŠE tak bude pokračovat i v následujícím semestru, tentokrát zase v trochu odlišném pojetí, ale k tomu více informací až na jaře.