Skupina ICZ spustila program firemního dobrovolnictví

V polovině března jsme ve spolupráci se spolkem BpS – Byznys pro společnost z.s. spustili nový program firemního dobrovolnictví. Jde o další krok společenské odpovědnosti Skupiny ICZ, která od svých počátků podporuje rozmanité společensky prospěšné aktivity. Zaměstnancům, kteří nabídnou svoji pomoc jako dobrovolníci v některé neziskové organizaci, poskytneme den volna, pojištění během této aktivity a zajištění veškeré potřebné organizace.

Naši zaměstnanci mohou pomáhat tím, co umí a znají, svým zájmem o druhé a své okolí. Pomáhat je možné ve všech regionech České republiky, v každém ročním období, za každého počasí, individuálně i s kolegy nebo kolegyněmi z týmu, velkým i malým organizacím.

Firemní dobrovolnictví formou pomoci tam, kde je zrovna potřeba, je příležitost. Díky ní je možné získat zkušenosti, poznat sám sebe, najít nové přátele, nebo prostě „jen“ udělat dobrý skutek. Jsme hrdí, že můžeme svým zaměstnancům tuto příležitost nabídnout. Pomáhat je totiž nejenom důležitým principem pracovního života, ale i základním prvkem občanské společnosti.