Skupina ICZ spolupracovala s ÚZIS na tvorbě modulu ISIN – Vakcinace proti COVID-19

Sekce Zdravotnictví Skupiny ICZ se během vánočních svátků nezastavila a po úspěšné implementaci systému pro on-line žádanky na testy onemocnění COVID-19 opět spolupracovala s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. Tentokrát šlo o vývoj vakcinačního modulu, který je navržen jako rozšíření Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Jak modul pro žádanky na testy, tak modul pro vakcinaci jsou implementovány v rámci Centrálního úložiště dat.

Nový modul využívá některé připravené komponenty, naplněné datové struktury a další dostupné datové zdroje ISIN, ÚZIS a MZ ČR. Systém je modulární a umožňuje v postupných krocích dosáhnutí cílového stavu dle priorit, které se mohou operativně měnit dle aktuální epidemiologické situace.

Cílem je umožnit monitorování proočkovanosti obyvatelstva, zlepšení informovanosti jednotlivců i lékařů, sledování a hodnocení nežádoucích účinků a mimo jiné také zavedení elektronického průkazu o provedené vakcinaci s možností napojení na Portál občana a využití služeb eGovernmentu.