Skupina ICZ podporuje bezpečné zdravotnictví

Česká zdravotnická zařízení v posledních měsících zasáhlo několik kybernetických útoků. Jde o velmi závažný problém nejen v období koronavirové krize, který v lidech vzbuzuje další obavy a nejistotu. Hrozba takových útoků je navíc v dnešní době téměř permanentní. Velkou roli zde samozřejmě hrají informační technologie a jejich správné nastavení, zabezpečení a využívání. Právě s tím se nyní českým zdravotnickým zařízení snaží pomáhat také Skupina ICZ.

První možností, kde nejen zaměstnanci IT oddělení nemocnic mohli čerpat nové zajímavé a důležité informace, byl webinář Kybernetická bezpečnost ve zdravotnických zařízeních, který proběhl na platformě Webex Trainings ve čtvrtek 28. května 2020. Seminář vedl marketingový manažer ICZ Petr Kubánek, který postupně předal slovo třem řečníkům. Na začátku webináře popsal modelovou nemocnici, její fungování a možné problémy obchodní konzultant sekce Zdravotnictví Michal Opatřil, poté následovalo nastínění jednotlivých kroků k zajištění kybernetické bezpečnosti ve zdravotnickém prostředí od Ondřeje Steinera, vedoucího technického oddělení S.ICZ. Na závěr pak manažer rozvoje byznysu sekce Infrastruktura Roman Kropáč představil řešení ICZ pro ochranu e-mailů před zero-day útoky, které jsou jednou z nejčastějších příčin právě těchto kybernetických narušení bezpečnosti.

Obdobnou prezentaci, avšak o něco více zaměřenou na vybudování správné infrastruktury všech zapojených IT prvků díky vystoupení manažera realizace sekce Infrastruktura Tomáše Baiera, přednesli zástupci Skupiny ICZ na semináři Nutné kroky k bezpečnému zdravotnictví – X dní po kyberútocích na nemocnice v Benešově, Brně, Ostravě a dalších. Akci, která se konala ve čtvrtek 11. června 2020 pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a Asociace krajů ČR a které byla Skupina ICZ hlavním partnerem, pořádala společnost TATE International s.r.o. V pražském Kongresovém centru se kromě naší společnosti prezentovali také organizace jako NÚKIB, Policie ČR, Nemocnice Benešov, Nemocnice Na Homolce a mnohé další.

Věříme, že právě edukace je jednou z cest k bezpečnému zdravotnictví, a tak v ní zaměstnanci sekcí Zdravotnictví, Bezpečnost a Infrastruktura budou i nadále pokračovat a napomáhat prostřednictvím našich produktů a služeb tomu, aby české zdravotnictví dalším kybernetickým útokům zdatně odolávalo.