Skupina ICZ partnerem Fakulty podnikohospodářské VŠE

Na základě iniciativy vzešlé z řad zaměstnanců sekce PRIVATE došlo v letošním roce ve spolupráci s HR oddělením k uzavření dlouhodobého partnerství mezi Skupinou ICZ a Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE). Naším cílem je následující tři roky aktivně spolupracovat s katedrou logistiky, pod jejíž záštitou vykonává svoji činnost Klub mladých logistiků. Mimo to se chceme aktivně podílet na přednáškách a nabízet studentům jak zájmové a vzdělávací aktivity, tak stáže a témata akademických prací.

Spolupráci jsme odstartovali zimním semestrem akademického roku 2019/2020, ve kterém Pavel Cizner, konzultant logistických systémů, a Marek Drahuský, vedoucí oddělení logistických aplikaci, připravili pro studenty navazujícího magisterského studia s vedlejší specializací Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství přednášku v předmětu Logistické systémy.

V listopadu jsme pro studenty připravili exkurzi do Budějovického Budvaru, kde se mohli seznámit s nejmodernějšími technologiemi, které řídí náš systém ICZ OSIRIS®, a kde si mohli školní teorii spojit s reálnou praxí. Na závěr semestru před zkouškovým obdobím jsme podruhé vstoupili do výuky, tentokrát v předmětu Supply Chain Management. Tento vstup proběhl v režii Pavla Ciznera.

Spolupráce s akademickým prostředím, interakce se studenty a jejich zpětná vazba je pro Skupinu ICZ motivující a zavazující zároveň. Studenti oceňují především přístup a jedinečný způsob prezentace, kdy jsme jim schopni přiblížit reálný průmyslový svět, který mnozí znají pouze z modelových případů. Kromě praktických informací získávají studenti i povědomí o Skupině ICZ, díky kterému se v příštím roce těšíme na první dohodnuté studentské stáže a seminární práce.