Skupina ICZ obhájila status Cisco Gold Integrator

Každý Cisco Gold Partner bývá pravidelně podrobován Cisco Gold Auditu a na ICZ padla volba tentokrát. Přípravě na tuto událost jsme se začali zabývat již na začátku letošního roku a věnovali jí veškerý možný čas, abychom byli dobře připraveni na všechny záludné otázky, kterými by nás mohl auditor překvapit. Náš tým byl složen z kolegů a kolegyň, kteří jsou špičkovými odborníky na oblasti, na které je audit zaměřen. Status Cisco Gold Integrator jsme úspěšně obhájili a další 3 roky se můžeme pyšnit tímto titulem.

Děkujeme všem zúčastněným kolegům a kolegyním ze sekce Infrastruktura a interního IT, kteří věnovali přípravě auditu mnoho hodin svého času nad rámec plnění svých běžných úkolů!