Zlepšenie bezpečnosti a bezpečnostných systémov na letiskách v Dhake a Chittagongu v Bangladéši

V marci 2017 ALES v súlade s plánom ukončil projekt pre koncového užívateľa Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB). Počas prvých mesiacov tohto roka ALES odovzdal ATM systém LETVIS. Realizáciu celého projektu s odstupom času hodnotí Koordinátor projektu Milan Gerát: „jednou z najťažších úloh bolo nájsť cestu k úspešnému dokončeniu cez tak rozmanité zvyky a pracovné postupy rozdielnych kultúr krajín ako sú Bangladéš, Japonsko, Taliansko, Česká republika a Slovensko. Posledné týždne projektu boli venované školeniam na ATM systém LETVIS v Chittagongu.“