ICZ Slovakia zlatým partnerom na kongrese NIS

Spoločnosť ICZ Slovakia a.s. sa ako dlhoročný dodávateľ IT riešení pre segment zdravotníctva aj tento rok aktívne zúčastnila kongresu slovenskej a českej zdravotníckej informatiky. NIS 2018 je odborný vzdelávací kongres spojený s prezentáciou firiem, ktoré pôsobia na slovenskom a českom trhu v oblasti nemocničných informačných systémov resp. v oblastiach, ktoré s NIS úzko súvisia. Konferencia NIS sa každoročne koná v prostredí Vysokých tatier a sme radi, že naša spoločnosť má možnosť každoročne prezentovať novinky zo svojho portfólia riešení a produktov.

Viac informácií o kongrese NIS nájdete na adrese http://www.hagy.sk/nis2018/