Zákaznícky deň LOG4people 2019

Dňa 11. apríla sa do podzámku Hluboké nad Vltavou zišli súčasní a potenciálni klienti a partneri spoločnosti ICZ a.s. v oblasti logistiky. Tohtoročná konferencia sa začala spoločným obedom, po ktorom nasledovalo úvodné slovo riaditeľa sekcie PRIVATE, pána Jiřího Votrubu, ktorý vyzdvihol smerovanie spoločnosti do súkromného sektora a rozvoj v ňom.

Po novinkách a víziách, kam smerujeme naše produkty, nasledovalo zoznámenie sa s minuloročnými implementáciami, a to konkrétne v spoločnostiach Novaservis, Kopos Kolín a Bohemiatex. V druhej polovici popoludnia potom zaznelo, ako správne prevádzkovať a zaisťovať prevádzku sietí a serverov, ako tlačiť expedičné štítky so spoločnosťou Balíkobot a v neposlednom rade prišla reč na Logistický projekt roku 2018, ktorým Česká logistická asociácia vyhlásila projekt rozšírenia logistického areálu v spoločnosti Budějovický Budvar, kde tok areálom riadi systém ICZ OSIRIS®.

Večerný networking len podčiarkol skvelú atmosféru dňa. Druhý deň potom nasledovala exkurzia práve do výrobno-logistického areálu spoločnosti Budějovický Budvar, kde si účastníci prešli prevádzku od plničky fliaš až po expedičnú rampu. Všetkým účastníkom ďakujeme a tešíme sa zas dovidenia na ďalšej akcii spoločnosti ICZ!