Zákaznícky deň ICZ e-spis bol veľmi úspešný

Sekcia DMS spoločnosti ICZ a.s. vo štvrtok 27. novembra usporiadala zákaznícky seminár, ktorý bol primárne zameraný na aplikáciu elektronického systému spisovej služby ICZ e-spis®. Akcia prebehla v Kongresovom centre Vavruška v Paláci Charitas a pre zákazníkov bolo pripravených 6 prezentácií reflektujúcich na aktuálne najviac dopytované témy a predstavenie noviniek a 2 diskusné bloky. Zaujímavý program prilákal celkovo 150 zákazníkov, a tak bola sála zaplnená takmer do posledného miesta.

V prvej časti seminára si mohli zákazníci pozrieť najzásadnejšie a najočakávanejšie novinky aplikácie ICZ e-spis®, a to priamo na reálnych ukážkach, ktoré si pre nich pripravili metodici zavádzania IS Libuška Pišová a Zdeněk Toman. Nasledovala pasáž venujúca sa postupom, procesom a problémom vykonávania elektronického skartačného postupu, ktorú prezentovali Mgr. Marie Procházková zo Štátneho oblastného archívu v Prahe a Jindra Emmerová IT konzultantka zo spoločnosti ICZ. V tejto časti, ktorá oprávnene oslovila najviac zúčastnených, sa prezentujúcim podarilo skĺbiť pohľad teoretických postupov, predvedenie funkcií aplikácie aj informácií vychádzajúcich z praktických skúseností s vykonávaním elektronických skartácií. Druhú polovicu programu začala so svojou prezentáciou na tému Menný register a spisové služby manažérka produktov Alena Uzlová. Po nej prišla na rad odnož sekcie DMS, ktorá sa venuje predovšetkým Agende dopravných priestupkov. V tejto oblasti predstavil zákazníkom novinky priamo manažér realizácie Aleš Šantora. A záverečnú prezentáciu o budúcnosti elektronického systému spisovej služby potom ponúkol projektový manažér a vedúci projektovej kancelárie ICZ Petr Oplátek.

Počas celého programu mohli účastníci zapisovať a podávať svoje otázky, ktorým sa potom jednotliví rečníci venovali v rámci diskusných blokov. Otázok sa pozbieralo naozaj veľa, a tak nielenže sa využil všetok im pridelený čas, ale niektoré otázky ani nebolo možné vo vymedzenom čase zodpovedať a ich autori budú musieť počkať na prisľúbené korešpondenčné odpovede. Nasledoval spoločný obed a oficiálne ukončenie celého dňa.

„Zákaznícky deň ICZ e-spis sa konal po 2 rokoch. Dlhé roky sa tieto akcie konali v Konferenčnom centre na Pankráci, avšak v tomto roku sme mali zásadné zmeny v personálnom osadení aj v systéme samotnom, a tak sme zvolili aj nové priestory. Úspech celej akcie dokazuje aj fakt, že mnohí prezentujúci boli odmenení potleskom. Hodnotenie zákazníkov bolo veľmi pozitívne taktiež vďaka reprezentatívnej sále a umiestneniu,“ zhodnotil akciu obchodný konzultant a hlavný organizátor akcie Josef Bureš.