Certifikácia ZABBIX Certified Professional

15. mája 2017

S.ICZ je už tretí rok partnerom firmy Zabbix SIA. Prevádzku ich open source softvéru na monitorovanie sietí a aplikácií úspešne podporujeme u kľúčových zákazníkov aj v ďalších menších projektoch ICZ a.s. i S.ICZ a.s. Po úspešnom preškolení a získaní certifikácie Zabbix Certified Specialist v roku 2016 sme sa v máji 2017 zúčastnili na odbornom školení a po zložení náročného odborného testu povýšili existujúcu certifikáciu na najvyšší stupeň ZABBIX Certified Professional.