DRG asistent

Vyskúšajte jedinečného pomocníka pre vykazovanie diagnóz – DRG asistent

V súvislosti s pripravovanou zmenou vykazovania ukončených hospitalizácii sme pre Vás pripravili riešenie, ktoré Vám môže pomôcť pripraviť sa už teraz na nový klasifikačný systém úhrad. DRG asistent je na slovenskom trhu jedinečný nástroj založený na správnej metodike vykazovania diagnóz. Umožní Vám jednoducho otestovať, do ktorej DRG skupiny zaradí grouper konkrétny hospitalizačný prípad.

Zredukujte chybovosť pri vykazovaní a zvýšte svoje príjmy

Pri vykazovaní v rámci DRG sú kódy hlavných a vedľajších diagnóz významnou premennou, ktorá bude rozhodovať o klasifikácii hospitalizačného prípadu v DRG systéme.

DRG asistent ponúka úplný a aktuálny prehľad o diagnózach a ich kódových označeniach. S jeho využitím je možné výrazne zredukovať chybovosť pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti a zvýšiť príjmy zdravotníckeho zariadenia.

Rýchle a spoľahlivé vyhľadávanie

DRG asistent Vám umožní:

  • prehľadné vyhľadávanie diagnóz a ich kódov v aktuálnom číselníku MKCH (súčasťou sú aj informácie a popisy uvedené v MKCH),
  • prehľadné vyhľadávanie v zdravotných výkonoch,
  • jednoducho otestovať, do ktorej DRG skupiny zaradí grouper konkrétny hospitalizačný prípad,
  • prístup k informáciám, ktoré budú smerodajné pri vykazovaní výkonov v rámci DRG.

Okamžitá dostupnosť a nízko nákladové použitie

DRG asistent je v súlade s moderným cloud konceptom poskytovaný ako portálové riešenie prostredníctvom služby. To Vám zabezpečí spoľahlivosť, dostupnosť, potrebný výkon, okamžitú podporu i automatické aktualizácie.

DRG asistent je navrhnutý tak, aby fungoval samostatne, je však možné integrovať ho s nemocničným informačným systémom.

Vyskúšajte zdarma

Chcete sa presvedčiť, ako DRG asistent funguje? Dohodnite si prezentáciu riešenia priamo u Vás a v prípade záujmu získajte prístup k testovacej verzii zdarma.

Prečítajte si viac informácií o riešení tu.

Kontaktujte nás na drg@icz.sk.