V Trenčianskych Tepliciach o informatizácii miest a samospráv

V Trenčianskych Tepliciach sa vo štvrtok, 23. apríla 2009, stretli zástupcovia miest a samospráv z celého Slovenska na odbornom seminári „Trenčianske Teplice včera a dnes – Od kúpeľného mesta k mestu digitálnemu“.

Pracovné stretnutie, ktoré sa konalo pod záštitou primátora mesta Trenčianske Teplice, bolo zamerané na aktuálnu tému informatizácie samospráv a možnosti jej financovania.

Riaditeľ ICZ Slovakia Martin Terkovič hodnotí stretnutie pozitívne: „Vidíme, že zodpovední v mestách a samosprávach kladú veľký dôraz na informačné technológie a ich rozvoj. Ich koncepčné a strategické uvažovanie je pre občanov Slovenska dobrou správou.”

Stretnutie v Trenčianskych Tepliciach organizovala spoločnosť ICZ Slovakia v partnerskej spolupráci so spoločnosťami A.V.I.S., Beset a Ericsson Slovakia; generálnym partnerom bola spoločnosť SAP Slovensko.