Úspešné nasadenie systému ICZ OSIRIS do moderného skladu KOPOS KOLÍN a.s.

Areál spoločnosti KOPOS KOLÍN a.s., popredného českého výrobcu elektroinštalačného úložného materiálu, ktorého výroba má už viac než deväťdesiatročnú tradíciu, bol v tomto roku doplnený o objekt nového expedičného skladu. Ten umožnil zlepšiť kvalitu internej logistiky, zvýšiť úroveň starostlivosti o zákazníkov a dosiahnuť skladovaciu kapacitu viac než 4400 paliet.

Pre pracovníkov ICZ zo sekcie Private predstavoval projekt nového expedičného skladu pokračovanie v úspešnom zavádzaní systému riadenia skladu ICZ OSIRIS do internej logistiky spoločnosti KOPOS KOLÍN a.s. a taktiež príležitosť na integráciu ICZ OSIRIS s ďalšími modernými logistickými technológiami.

Jednou z nich sú skladovacie veže Kardex Shuttle, ktoré tu slúžia na skladovanie a vychystávanie drobných dielov. Ide o systém políc umiestnených nad sebou a zariadenie umožňujúce automaticky sprístupniť požadovanú policupomocou svetelného lúča označiť pozíciu, kam položku vložiť, prípadne odkiaľ ju odobrať. Vzhľadom na výšku skladovacích veží, ktorá je v KOPOS-e takmer 10 metrov, je možné umiestniť na malú plochu veľké množstvo skladovaných položiek a jednotlivé položky rýchlo sprístupňovať.

„Pri tejto realizácii sme sa opäť presvedčili, že systém ICZ OSIRIS vieme prepojiť s modernými logistickými technológiami, a taktiež si dokázali, že naše riešenie sa vie postupne prispôsobovať aj pomerne zásadným zmenám v logistickom systéme zákazníka,“ hodnotí realizáciu v Kolíne WMS konzultant a projektový manažér sekcie Private Josef Černý.