Úspech v celoeurópskom projekte EMPATTICS

Inovatívne riešenia v zdravotníctve

Po minuloročnom úspechu v tendri dosiahla spoločnosť ICZ Slovakia ďalšie uznanie. Výskum a výstupy z 1. fázy projektu EMPATTICS boli dňa 15.5.2018 odbornou európskou komisiou vyhodnotené ako úspešné.

Po viac ako 5-mesačnej realizácii dostal náš riešiteľský a výskumný tím šancu uchádzať sa o pokračovanie v ďalšej fáze projektu, do ktorej sa zapoja 4 úspešné európske firmy.

Zámerom celoeurópskeho tendra EMPATTICS je pomocou inovatívnych nástrojov informačných a komunikačných technológií a umelej inteligencie vytvoriť na trhu dnes ešte neexistujúce riešenie pre chronicky chorých pacientov.

Cieľom je vytvorenie univerzálnej platformy pre starostlivosť o pacientov trpiacich chorobami:

diabetes typ I
diabetes typ II
kardiovaskulárne choroby
chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Ďalšie možnosti využitia
iné chronické pľúcne ochorenia
Crohnova choroba
ostatné chronické choroby

Prijímateľmi projektu sú 4 EU regióny: Dánsko, Francúzsko, Španielsko – Galicia, Španielsko – Aragón
Financovanie: 70 % Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, 30% prijímatelia
Návrh a implementácia: 11/2017 – 11/2019

Základný cieľ :

Znížiť náklady na liečbu a zlepšiť kvalitu života a reálny zdravotný stav chronicky chorých pacientov, pomocou inovatívnych IT nástrojov.

Viac info na empattics.eu