Účasť zástupcov DELINFO na aliančnom cvičení CWIX 2019

Tohtoročné cvičenie CWIX 2019 bolo doteraz najväčšou udalosťou v oblasti interoperability NATO. Cvičenie Coalition Warior Interoperability eXcercise (CWIX), ktoré sa konalo v Spoločnom výcvikovom stredisku (JFTC) v poľskej Bydhošti, sa zúčastnilo celkovo 40 krajín.
Účelom bolo zlepšiť interoperabilitu, odolnosť a pripravenosť Aliančných a partnerských síl na koaličnú spoluprácu. Počas tohto cvičenia vykonalo viac než 1 500 špecialistov približne 7 000 testov interoperability na 300 počítačových príkazových a sledovacích systémoch. Spoločne s príslušníkmi AČR sme sa s využitím nášho systému IS VR PozS (obchodne ICZ DELINFOS®) zamerali predovšetkým na oblasti LAND, MIP, GEO a FFT. Hlavnými cieľmi bola podpora užívateľov, technické testy systému, operačné testy systému a validačné a verifikačné testy FMN Spiral 2.
Účasť na tomto cvičení považujeme za úspešne zvládnutú tak z pohľadu účastníkov, ako interoperability nášho produktu.