Účasť ICZ a.s. na 22. ročníku konferencie ISSS

„V Kongresovom centre Aldis skončil v utorok 2. apríla popoludní ďalší, už dvadsiaty druhý, ročník konferencie ISSS/V4DIS, ktorý sa zameriava na informatizáciu verejnej správy, implementáciu moderných ICT technológií a celkovú digitalizáciu spoločnosti. Počas dvoch dní sa zaregistrovalo viac než 2 200 hostí, v programe sa odohralo zhruba 200 prezentácií, diskusií a pracovných stretnutí a vo výstavnej časti sa predstavilo vyše 100 firiem a inštitúcií.“

(zdroj: https://www.isss.cz/art/1308)

Medzi vystavovateľmi nechýbala ani spoločnosť ICZ a.s., ktorá bola už tradične hlavným partnerom konferencie. Prispela teda tak prítomnosťou svojich špecialistov, obchodníkov, konzultantov a ďalších členov tímu v stánku ICZ, ktorí v jeho útrobách usilovne debatovali s existujúcimi, prípadne aj potenciálnymi klientmi a boli tu k dispozícii aj na zodpovedanie otázok rôznych okoloidúcich, ako aj vlastnými prezentáciami.

Jednej z nich sa zhostili zástupcovia sekcie Verejná správa – Petr Hron a Roman Zemánek priamo na pódiu, sekundovaní Michalem Matouškem zo zákulisia. Trio predstavilo počas bloku Čo je nové v základných registroch projekt „Obnova základného registra osôb – ROS“ realizovaný pre Český štatistický úrad. V rámci prezentácie bolo auditórium oboznámené s rozsahom a skladbou projektu, ktorý nielenže zaistí prevádzku a rozvoj jednej z kľúčových častí systému Základných registrov aj po skončení času udržateľnosti projektu, ale navyše modernizuje poskytované služby na všetkých vrstvách architektúry IS ROS tak, aby umožnili systému Základných registrov a nadväzujúcim službám eGovernmentu dosiahnuť strategické ciele Digitálneho Česka.

Druhú prezentáciu si pre návštevníkov konferencie pripravila sekcia Zdravotníctva, menovite Michal Schmidt. Ten prezentoval v rámci bloku eHealth II v Eliškinej sále. Vo svojej časti sa venoval téme „Elektronické zdravotníctvo v kraji“. Počas svojej prezentácie sa zameral na kraj ako základnú jednotku eHealth, predstavil výhody a príležitosti krajského elektronického zdravotníctva. Hovoril aj o odlišnostiach jednotlivých krajov a o interoperabilite s cieľom zdieľať alebo vymieňať dáta v rámci jedného kraja a v neposlednom rade o krajských systémoch NIS, PACS a archívoch zdravotníckej dokumentácie.

Rovnako ako celkový duch konferencie, ktorý vychádzal predovšetkým zo zhody po celom politickom spektre týkajúcej sa smerovania rozvoja e-governmentu, aj samotné prezentácie sa odohrávali v pozitívnej rovine s cieľom motivovať a inšpirovať ostatných zadávateľov k realizácii vlastných projektov. Ďalší ročník tejto konferencie prebehne opäť v Hradci Králové v Kongresovom centre Aldis v dňoch 20. a 21. apríla 2020.

Prezentácie:

Obnova základného registra osôb – ROS
Elektronické zdravotníctvo v kraji