Tlačová konferencia v dištrikte Brčko

Spoločnosť ICZ Slovakia a.s. v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a Vládou dištriktu Brčko usporadúva tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti prezentácie projektov realizovaných spoločnosťou ICZ Slovakia a.s. v rámci aktivít SAMRS a v spolupráci s Vládou dištriktu Brčko.

Tlačová konferencia sa bude konať pod záštitou Ing. Oľgy Algyaerovej, MBA, štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR dňa 30. 09. 2009 o 11.00 h v hoteli Jelena v meste Brčko v Bosne a Hercegovine.

Na konferencii budú prezentované tri hlavné témy, týkajúce sa projektov oficiálnej rozvojovej pomoci:

  • rekapitulácia projektu Modernizácie technologickej infraštruktúry pre zvýšenie bezpečnosti odmínovacích prác v dištrikte Brčko,
  • predstavenie projektu Budovanie technickej infraštruktúry s cieľom zefektívnenia činností v oblasti poskytovania komunálnych služieb v JP Komunálno Brčko,
  • predstavenie dotačného projektu ICZ Slovakia a.s. v dištrikte Brčko v oblasti informatizácie zdravotníctva pod názvom „Informatizácia zdravotníctva”.