Technická podpora medzinárodného cvičenia SKY AVENGER

V dňoch 15.–29. júna 2018 sa konalo medzinárodné cvičenie SKY AVENGER na 21. základni taktického letectva v Čáslavi a čiastočne na letisku v Pardubiciach.

Špecialisti z ALES sa podieľali na zabezpečení technickej podpory, ktorá nezostala bez povšimnutia. Veliteľ základne plukovník gšt. Ing. Petr Tománek zaslal ALES ďakovný list za pomoc.