Spolupráca so Žilinskou univerzitou

Keďže v Žiline sídli jedna z našich pobočiek a ide pre nás o najbližší región so sídlom univerzity, rozhodli sme sa koncom minulého roka osloviť Fakultu riadenia a informatiky (FRI) na Žilinskej univerzite s cieľom nadviazať vzájomne prospešnú spoluprácu. Pripravenosť fakulty – po marketingovej stránke – nás nadmieru pozitívne prekvapila. Okrem zviditeľnenia firmy v regióne, či možnosti inzerovať pracovné ponuky priamo na webe fakulty nás oslovili možnosti prezentácie značky ICZ na podujatiach organizovaných univerzitou pre študentov i firmy – PANEL STORY a IT TRHOVISKO.

Zároveň sme využili možnosť zapojiť sa do projektovej výučby, kde od nasledujúceho akademického roka ponúkneme študentom možnosť podieľať sa na nami navrhnutom projekte: Monitoring vitálnych parametrov človeka.

Ide o projekt IT riešenia pre zlepšenie starostlivosti o pacientov orientovaný na prax v segmente healthcare. Jeho cieľom je vývoj sady nástrojov pre monitoring vitálnych parametrov človeka/pacienta pre účely integrácie do vyšších systémov, ktoré budú v budúcnosti implementované v zdravotníckych zariadeniach (behaviorálne nástroje, inteligentní asistenti a podobne).

Veríme, že spolupráca so Žilinskou univerzitou prinesie o pár rokov svoje ovocie a náš tím sa rozrastie o nových šikovných kolegov.