Spolupráca so SAMRS pokračuje ďalším zahraničným projektom – tentokrát pre Afganistan

Spoločnosti ICZ Slovakia sa darí úspešne pokračovať v projektoch oficiálnej rozvojovej pomoci v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) – SlovakAid.

Dôkazom toho je aj schválenie nového projektu „Vzdelávanie matiek v starostlivosti o dieťa v zdraví a v chorobe prostredníctvom verejne dostupných didaktických panelov”, ktorý predložila sesterská spoločnosť ALES a.s. v spolupráci s ICZ Slovakia a.s. ku výzvam SAMRS/2009/03 a SAMRS/2009/05 – 09 a ktorý je určený pre rozvojovú pomoc v Afganistane. (alebo: Rozvojová pomoc bude tentokrát smerovaná do Afganistanu.)

V rámci uvedených výziev SAMRS bolo predložených celkom 71 projektov, z ktorých Projektová komisia podmienečne schválila 26 projektov. Projektová komisia zaviazala SAMRS uzavrieť s úspešnými žiadateľmi o finančnú dotáciu zmluvy do konca októbra 2009. Realizácia projektov sa začne ihneď po podpise kontraktov a ukončená bude do troch rokov. Dvojstrannú rozvojovú pomoc Slovenská republika realizuje na základe Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2009 až 2013 a Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2009, ktorý schválila Vláda SR v máji 2009.

ICZ Slovakia a.s. v týchto dňoch finišuje projekt na rozvoj technologickej infraštruktúry pre deminerský tím v dištrikte Brčko v Bosne a Hercegovine, ktorý bol spustený v novembri 2008. V októbri tohto roka sa tiež očakáva realizácia projektu „Budovanie technickej infraštruktúry s cieľom zefektívnenia činností v oblasti poskytovania komunálnych služieb v JP Komunálno Brčko”, ktorý SAMRS schválila v júli 2009.