Skupina ICZ podporuje študentov Gymnázia Jiřího Ortena

Už niekoľko rokov podporuje ICZ Gymnázium Jiřího Ortena v Kutnej Hore, ktoré opakovane získalo Cenu Gympl roka. Názov spoločnosti je vďaka tejto podpore okrem iného uvedený aj v ročenke gymnázia.