Sedem pracovísk NTS SR už v ostrej prevádzke

Cieľom projektu Dobudovanie IS NTS SR, ktorý pre Národnú transfúznu službu Slovenskej republiky realizuje spoločnosť ICZ Slovakia, je zabezpečiť prepojenie a komunikáciu všetkých pracovísk NTS a vytvorenie centrálneho registra, do ktorého sú ukladané všetky údaje NTS.Ide teda o celonárodné prepojenie registrov Národnej transfúznej služby, ktoré doteraz nepracovali centralizovane. Po úplnom odovzdaní projektu tak každé pracovisko NTS bude pripojené k jednotnému centrálnemu registru a bude mať prístup ku všetkým potrebným informáciám, čo zefektívni činnosť jednotlivých pracovísk, zjednoduší ich výkon a obmedzí duplikovanie vyšetrení. Nasadzovanie riešenia do jednotlivých pracovísk prebieha postupne v dvoch fázach – testovacia prevádzka a spustenie do ostrej prevádzky. Prvým pracoviskom, ktoré začalo v ostrej prevádzke pracovať v novom systéme Rubín v polovici januára, bolo spracovateľské centrum v Košiciach. V rámci tohto pracoviska bol úspešne overený i mobilný odber, ktorý považujú zamestnanci NTS SR za jeden z najväčších prínosov, keďže doteraz museli byť údaje z mobilných odberov zapisované duplicitne. V súčasnosti v ostrej prevádzke pracuje už 7 pracovísk – Prešov, Poprad, Dunajská Streda a 3 pracoviská v Bratislave.  Najbližšie bude do ostrej prevádzky spustené pracovisko v Nitre. Zostávajúcich šesť pracovísk by malo byť nasadených do ostrej prevádzky do konca marca.

Prečítajte si viac informácií o IS Rubín.