Security Slalom s ICZ – 2. ročník

Na začiatku januára sme zásluhou sekcie Infraštruktúra usporiadali druhý ročník zákazníckej akcie s názvom Security slalom s ICZ. Akcia sa konala v krásnom prostredí Jablonca nad Nisou a na tento ročník sa zišli hneď štyria technologickí partneri, ktorí prilákali takmer tri desiatky zákazníkov.
Pri minuloročnom prvom ročníku sme zistili, čo zákazníkov baví, ako udržať ich pozornosť a hlavne, ako ich na akciu vôbec dostať. Tohtoročný výber prednášajúcich sme teda nenechali na náhodu a prizvali sme takých vendorov, ktorí vedia prezentovať so zaujatím a ponúkajú zákazníkom zaujímavé riešenia. Nakoniec sa na akcii zúčastnili pracovníci za F5, ktorá bola hlavným partnerom akcie, CyberArk, Flowmon a Symantec.
Hlavnou úlohou jednotlivých dodávateľov bolo zákazníkov čo najviac zaujať a ukázať, že ich riešenia nie sú len čísla na papiere. Prednášky teda boli zamerané na príklady z praxe a praktické využitie jednotlivých nástrojov.
Pomaly už začíname plánovať ďalší ročník, kde budú predstavené nové technológie, ktoré zákazníkom ušetria starosti so zabezpečením siete.