S riešením iPoint po Slovensku

Majú mestá a obce možnosť posunúť sa v rámci elektronizácie samosprávy o krok vpred? Existujú efektívne riešenia, aplikovateľné už dnes, s pozitívnym pomerom investícia vs. pridaná hodnota? Je priestor venovať sa elektronizácii služieb popri prioritných problémoch, s ktorými sa samospráva potýka? Nielen o tom sa hovorilo počas stretnutí so zástupcami miest a obcí v rámci roadshow spoločnosti ICZ Slovakia k projektu iPoint – Mesto na dosah.

Na prezentáciách s bohatou účasťou v štyroch slovenských mestách (Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Žilina) sme od 7. do 14. apríla prezentovali riešenie iPoint a diskutovali o potrebách a víziách informatizácie samosprávy. Všetkým účastníkom touto cestou ešte raz ďakujeme za aktívnu účasť.

Ako bolo sľúbené, v každom meste, ktoré sme navštívili, sme vyžrebovali jednu samosprávu, ktorá získala možnosť prevádzkovať elektronické služby iPoint na pol roka zdarma. Výhercami sa stali:

  • Mestský úrad Senec,
  • Mestský úrad Stará Ľubovňa,
  • Mestský úrad Bojnice
  • a Mestský úrad Námestovo.

Výhercom, samozrejme, blahoželáme a veríme, že aj iné mestá a obce postupne rozšíria rady tejto formujúcej sa skupiny poskytovateľov elektronických služieb.

Prečítajte si viac informácií o riešení iPoint.