S.ICZ generálnym partnerom 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SPI 2017 v Brne - ICZ Group

S.ICZ generálnym partnerom 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SPI 2017 v Brne

2. júna 2017

V dňoch 1. – 2. 6. 2017 prebehol v Brne už deviaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Security and Protection of Information, SPI, ktorú usporadúva Univerzita obrany v Brne pod záštitou bezpečnostného riaditeľa MO – riaditeľa odboru bezpečnosti Ing. Petra Charváta.
Konferencia je súčasťou doplnkového programu medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET a S.ICZ bola v tomto roku jej generálnym partnerom. Nosnou témou konferencie boli rôzne aspekty kybernetickej bezpečnosti a obrany. Od právnej analýzy, cez sieťovú bezpečnosť a incident management po forenznú analýzu. Analyzované boli rôzne typy kybernetických útokov, napríklad aj stále populárne ransomware. Diskutované boli aj možnosti využitia biometrie a kvalita autentizačných mechanizmov pre mobilné zariadenia. Študenti Masarykovej univerzity predstavili nástroj, ktorý formou hry umožňuje simulovať kybernetický bezpečnostný incident, resp. útok, a trénovať obranu pred rôznymi typmi útokov. Pracovníci S.ICZ na konferencii prezentovali svoj pohľad na prínosy a možné úskalia procesu hodnotenia rizík.