ROZHOVOR: O Zabbixe a ceste k nemu s certifikovaným expertom Aloisom Zadražilom

Dohľadový systém Zabbix rovnomennej lotyšskej firmy získal za uplynulé štyri roky veľké renomé nielen u zákazníkov Skupiny ICZ, ale populárnym sa stal aj v domácom využití niektorých zamestnancov. O jeho histórii v rámci firmy sa rozprávame s čerstvým držiteľom najvyššej certifikácie Zabbix Certified Expert a jeho technickým garantom v Skupine ICZ Aloisom Zadražilom.

Pán Zadražil, 1. septembra 2019 to bolo práve 20 rokov od Vášho nástupu do firmy. Na akú pozíciu ste vtedy nastúpili a čo bolo spočiatku náplňou Vašej práce?

Nastúpil som na pozíciu systémového špecialistu na servery Novell NetWare. S trochou nadsádzky som robil vždy to, čo bolo treba.

Aké technológie ste pri svojej práci používali a akými certifikáciami ste disponovali?

Po odklonu od technológií firmy Novell som sa začal venovať produktom firmy Microsoft, predovšetkým z oblasti serverov a Active Directory. V tejto oblasti som získal aj príslušné technické certifikácie.

Na akej pozícii pracujete teraz, aká je Vaša zodpovednosť a v akých oblastiach vlastníte certifikácie?

Teraz pracujem ako vedúci technického oddelenia, som zodpovedný za zákazky zverenej správy, primárne na Ministerstve spravodlivosti. Platné certifikácie udržujem stále v oblasti serverov Microsoft a po novom v open source monitorovacom systéme Zabbix.

Lotyšskej firmy Zabbix je spoločnosť S.ICZ a.s. od roku 2015 partnerom a vy ste zároveň technickým garantom ich produktu. Kedy a kde ste sa s riešením prvýkrát zoznámili?

S nástupom projektov zverenej správy sme museli u zákazníkov riešiť problémy s dohľadom. V roku 2010 som hľadal vhodnú náhradu za Nagios, ktorá by splnila všetky požiadavky, a našiel som práve Zabbix.

Spomeniete si na prvý projekt, kde bol Zabbix nasadený, a v akom rozsahu?

Prvé ostré nasadenie bolo v pražskom Justičnom areáli Na Míčánkách, kde systém beží dodnes a je stále priebežne aktualizovaný. Dozerá tu na infraštruktúru, hardvér a stav systémov a aplikácií organizácie. Zasiela upozornenia o chybových stavoch tak miestnym správcom, ako nám v S.ICZ ako dodávateľovi zverenej správy.

U akých zákazníkov a v akých projektoch je toto riešenie sprevádzkované v súčasnosti?

Dnes je dohľadový systém Zabbix, až na drobné výnimky, sprevádzkovaný u všetkých zákazníkov sekcie Bezpečnosť. Vlastne všade tam, kde máme zverenú správu, t. j. Ministerstvo spravodlivosti ČR, Väzenská služba ČR, Český telekomunikačný úrad. Nasadený je taktiež v niektorých projektoch mimo našej sekcie, konkrétne ide o Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a Ministerstvo dopravy ČR – Centrálny register vodičov Eliška. Implementáciou Zabbixu tak rozširujeme medzisekciovú spoluprácu v rámci Skupiny ICZ (Bezpečnosť, Verejná správa, Infraštruktúra). Konzultácie prebehli aj s kolegami zo sekcie Zdravotníctvo a ALES na Slovensku. Niektorí z nás dokonca využívajú funkcie Zabbixu aj v domácom prostredí.

Zabbix každoročne usporadúva v Rige konferenciu, kde predstavuje aktuálnu verziu a novinky. V roku 2015 ste túto akcii navštívili prvýkrát. Aký bol Váš dojem a čo Vám konferencia dala?

Z prvej konferencie som prišiel nadšený. Zabbix mal v tom čase asi len 30 zamestnancov, ale veľmi zdatný technický tím pod vedením zakladateľa firmy Alexeia Vladisheva. Prednášané témy boli veľmi podnetné a významne prispeli k rozvoju technológie v našich zákazkách.

V októbri 2019 ste sa tejto udalosti zúčastnili opäť. Vidíte rozdiel v rozsahu či odbornosti konanej akcie?

Konferencie sa v tomto roku zúčastnilo približne 500 návštevníkov zo 45 krajín sveta, čo je asi dvojnásobok oproti roku 2015. Korešponduje to s rastom firmy Zabbix ako takej, ktorá má v súčasnosti asi 70 zamestnancov. Z prednášaných tém bola pre mňa podnetná predovšetkým tá predstavujúca novinky a zlepšenia v aktuálnej verzii 4.4.

Vo februári 2016 ste získali prvý stupeň certifikácie Zabbix Certified Specialist (ZCS), v máji 2017 ste povýšili na Zabbix Certified Professional (ZCP) a v októbri 2019 ste absolvovali školenie a úspešne zložili test pre získanie certifikácie najvyššej Zabbix Certified Expert (ZCE). Čo predstavovalo získanie jednotlivých stupňov?

Prvé dva stupne certifikácie sa získajú štandardnou skúškou, ktorá je formou elektronického testu. V prípade ZCS po trojdňovom školení a v prípade ZCP po dvojdňovom intenzívnom školení. Naproti tomu skúška na Zabbix Certified Expert prebieha praktickým spôsobom, keď skúšaný po troch dňoch praktických cvičení dostane prístup k rozbitému serveru Zabbix a v čase dvoch hodín musí úspešne vyriešiť minimálne 3 z 5 problémov. Z týchto certifikácií považujem naposledy zmienený test ako najnáročnejší. Z ôsmych skúšaných sme uspeli štyria, čo skúšajúci považoval za veľký úspech.

Ďakujeme Vám za rozhovor, gratulujeme k získaniu certifikácie a prajeme Vám veľa pracovných aj osobných úspechov!