Projekty ICZ Slovakia pre prioritné krajiny – Uzbekistan a Bosna a Hercegovina

Na základe rozhodnutia projektovej rady Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ICZ Slovakia s.r.o uspelo s predloženými projektami v rámci výziev SAMRS 2008/03 a SAMRS 2008/04 pre prioritné krajiny I.

Ide o projekty určené pre Vodnú záchrannú službu v Uzbekistane a oddelenie pre civilnú bezpečnosť v dištrikte Brčko v Bosne a Hercegovine. Predmetom realizácie bude implementácia systému Mobile Field Force pre koordináciu a riadenie mobilných jednotiek vodnej záchrannej služby v Uzbekistane a koordináciu demínerských tímov v dištrikte Brčko v BaH. Oba projekty majú významný humanitárny zmysel  a mali by aktívne prispieť k ochrane ľudských životov a majetku v oboch krajinách. Zároveň sú dôležitou informáciou, že ICZ je realizátorom projektov aj v lokalitách so zložitejším politicko-ekonomickým a bezpečnostným prostredím, ktoré sú priamo zamerané na trendy stabilizácie a rozvoja týchto lokalít.