Projekt rozšírenia terminálu medzinárodného letiska Kamuzu v Lilongwe, Malawi

Aktuálne realizujeme projekt na letisku Lilongwe, hlavnom meste Malawi. V júni sme sa zúčastnili obhliadky miesta realizácie. Projekt je v poradí tretí, ktorý realizujeme v spolupráci s japonskou firmou NEC Corporation. Projekt v Malawi je špecifický aj tým, že pre nás ide o prvú zákazku v Afrike. Viac hovorí projektová manažérka Katarína Galajdová: „vo veľkom projekte modernizácie medzinárodného letiska Kamuzu v Lilolngwe naša firma dodáva systém LETVIS. Projekt sa začal vo februári tohto roku a bude končiť v septembri 2018.“