Projekt DaVinci v poisťovni Dôvera úspešne implementovaný

Spoločnosť ICZ Slovakia a.s. koncom minulého roka úspešne dokončila realizáciu projektu DaVinci u jedného z dlhoročných klientov, v poisťovni Dôvera.

Projekt DaVinci komponentu DMS nadväzuje na predchádzajúce projekty v Dôvere. Hlavným cieľom projektu je digitalizácia všetkých doručených dokumentov do poisťovne a následné zabezpečenie elektronického obehu digitalizovaných dokumentov v rámci spoločnosti. Výsledkom je odstránenie obehu papierových dokumentov, možnosť sledovania obehu dokumentov, zefektívnenie a zrýchlenie spracovania doručených dokumentov a zabezpečenie spracovania všetkých dokumentov doručených do Dôvery v stanovených limitoch.

Realizácia projektu, ktorý zahŕňal implementáciu optického archívu, skenovacej linky, business process management systému a spisovej služby e-spis, trvala viac ako rok a podieľalo sa na nej 10 členov realizačného tímu. Realizáciu zabezpečovala spoločnosť ICZ Slovakia spolu s ďalšími subdodávateľmi.