Prímestský tábor Jonášova spolku za podpory Nadačného fondu ICZ

Nadačný fond ICZ sa v tomto roku rozhodol podporiť dobrovoľnícku organizáciu Jonášův spolek, ktorá združuje už 20 rodín z Moravskoslezského kraja, ktoré čelia rôznym typom postihnutia u svojich detí. Spolok založili ošetrujúci rodičia Silvie a Marcel Koneční (na fotografii), ktorí sa starajú o dieťa s poruchou autistického spektra. V organizácii sú však aj rodiny, ktoré bojujú s mentálnym a sluchovým postihnutím. Súčasťou Jonášovho spolku sú taktiež zdravotne hendikepovaní žiaci zo Špeciálnej školy v Hlučíne.

 

Webové stránky organizácie: http://spolekjonas.cz/

 „Pre každú rodinu je veľmi náročné, aby ufinancovala lieky, kompenzačné a rehabilitačné pomôcky a k tomu bežné životné výdavky. Preto sa snažíme pomocou darcov a filantropov umožniť našim rodinám stretávanie v príjemnom prostredí, úľavu od starostí, zdieľanie radostí a potrebných informácií,“ naznačuje aktivity organizácie jej zakladateľka Silvie Konečná.

Spoločnosť ICZ prostredníctvom svojho nadačného fondu venovala organizácii Jonášův spolek sumu 40 000 Kč. Tá bola využitá predovšetkým na týždenný prímestský tábor na Jarošovom statku, kde pomohla pokryť náklady na prítomnosť asistentov pre deti s ťažkou formou autizmu, zaistenie voľnočasových programov, občerstvenie, terapeutov a lektorov. Podpora potom bola použitá taktiež na usporiadanie záhradnej slávnosti, na ktorej si rodiny mohli vyskúšať hneď niekoľko aktivít. Medzi ne patrili muzikoterapia s organizáciou Kubuku, animoterapia s králikmi a morčatami zo statku v Studénke a kreatívnej dielne.

„Veľmi nám podpora od Nadačného fondu ICZ pomohla. Záhradná slávnosť aj prímestský tábor prebehli v príjemnej atmosfére. Všetci účastníci si užili veľa zábavy, a taktiež si odpočinuli od každodenných starostí,“ poďakovala za podporu pani Konečná a dodala, že Jonášův spolek spolupracuje s mnohými ďalšími neziskovými organizáciami na zmysluplnosti inkluzívneho začlenenia zdravotne postihnutých občanov do spoločnosti. Ich mottom je „Spoločné vzdelávanie a súžitie je prirodzené“.