Primátori a prednostovia sa stretli v rámci iniciatívy iPoint

13. mája sa v hoteli Kaskády stretli zástupcovia slovenských miest na pracovno-spoločenskom popoludní, ktoré organizovala spoločnosť ICZ Slovakia s cieľom predstaviť koncepciu riešenia elektronických služieb pre potreby občana a mesta – iPoint.

V rámci pracovného programu boli hostia informovaní jednak o novinkách v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti a jednak sa zoznámili so základnými funkciami riešenia iPoint, vrátane praktických ukážok prínosov a benefitov uvedeného portálového riešenia z pohľadu občana.

V rámci spoločenskej časti tohto stretnutia mali primátori a prednostovia nielen možnosť využiť wellness služby hotela Kaskády, ale mohli sa aj príjemne zabaviť pri kabaretnom pásme v štýle 30. rokov, či ochutnať svetoznáme značky cigár alebo whisky.

Veríme, že takúto úspešnú akciu pre našich zákazníkov opäť takto o rok zopakujeme.

Prečítajte si viac informácií o riešení iPoint.