Pracovný seminár s používateľmi NIS Doctus

Vo štvrtok, dňa 7.októbra 2010 sa v priestoroch Penziónu Royal v Trenčíne konal pracovný seminár, ktorý spoločnosť ICZ Slovakia organizovala pre svojich zákazníkov zo segmentu zdravotníctva.

Na seminári boli naši partneri oboznámení s funkčnými novinkami v riešení nemocničného informačného systému Doctus, plánom rozvoja systému na najbližšie obdobie, ako aj s ďalšími plánovanými aktivitami a novinkami ICZ Slovakia v rámci segmentu zdravotníctva. Požívatelia NIS Doctus uvítali možnosť osobného stretnutia a vzájomnej diskusie. Mali možnosť podeliť sa o svoje postrehy či návrhy priamo s členmi realizačného tímu a prispieť tak k stálej aktualizácii a rozvoju systému, s ktorým denne pracujú.

Keďže naším hlavným cieľom je vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov, radi by sme sa všetkým zúčastneným partnerom ešte raz poďakovali za vytvorenie priateľskej atmosféry, za všetky ich podnety a pripomienky a veríme, že bude záujem o opakovanie stretnutí podobného charakteru aj do budúcna.