Používatelia NIS Doctus sa opäť po roku stretli v Trenčíne

V stredu 19. októbra 2011 sa v Trenčíne opäť po roku konalo pracovné stretnutie so zástupcami zdravotníckych zariadení, kde je implementovaný nemocničný informačný systém Doctus.

Na pracovnom stretnutí boli používatelia NIS Doctus oboznámení s funkčnými novinkami riešenia za posledný rok, ako aj s plánom rozvoja systému na najbližšie obdobie. Pre obe zúčastnené strany bola veľkým prínosom najmä diskusia, v ktorej mohli používatelia konzultovať svoje požiadavky na systém priamo s členmi realizačného tímu.

Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a tešíme sa na stretnutie opäť o rok!