Podpísaná zmluva na vozidlá chemického prieskumu

Koncom mesiaca februára 2019 podpísala naša dcérska spoločnosť DELINFO, spol. s r.o., zmluvu s Vojenským výskumným ústavom, s.p., na dodávky špeciálneho firmvéru pre 80 vozidiel S-LOV CBRN v rokoch 2019 – 2022.
Vozidlá sú určené pre chemických špecialistov Armády ČR a poslúžia v boji proti chemickým, biologickým, rádiologickým a nukleárnym hrozbám. Vozidlo (samostatne alebo s prívesom) je určené na podporu bojových operácií, na riešenie priemyselných havárií alebo na riešenie následkov úmyselného zničenia civilnej infraštruktúry a úniku nebezpečných látok. DELINFO týmto projektom pokračuje v dlhodobej spolupráci s VVÚ, s.p., v oblasti podpory špecialistov chemického vojska.