ICZ a.s. - ICZ Group

ICZ a.s.

Spoločnosť ICZ a.s. bola vytvorená roku 1997 spojením úspešných popredných IT firiem v Českej a Slovenskej republike. Prepojením s ďalšími subjektmi postupne vznikol v priebehu nasledujúcich rokov koncern – Skupina ICZ. Trvalo sa rozširujúce portfólio na báze širokého spektra platforiem a technológií je zamerané predovšetkým na aplikačný softvér, bezpečnosť a infraštruktúru, a to najmä pre odvetvie verejnej správy, zdravotníctva, obrany, dopravy, financií, výroby, logistiky a telekomunikácií. Oblasť záujmu sa v priebehu rokov rozšírila z ČR a SR aj na ďalšie krajiny.

 

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika
IČO: 25145444
IČ DPH: CZ699000372
Zápis v OR: Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka 4840

ICZ a.s.

Aktuality

ICZ Slovakia na pôde Žilinskej univerzity

Úspešná marketingová spolupráca medzi ICZ Slovakia a Žilinskou univerzitou pokračuje druhý rok. Tamojšia Fakulta riadenia a informatiky (FRI) si pripomína okrúhle 30. výročie od jej založenia a pri tejto príležitosti pripravila počas roka viacero zaujímavých formátov...

Skupina ICZ partnerom Fakulty podnikovo-hospodárskej VŠE

Na základe iniciatívy, ktorá vzišla z radov zamestnancov sekcie PRIVATE, došlo v tomto roku v spolupráci s HR oddelením k uzavretiu dlhodobého partnerstva medzi Skupinou ICZ a Fakultou podnikovo-hospodárskou Vysokej školy ekonomickej v Prahe (FPH VŠE). Naším cieľom je...

Global Smart Health Hackathon s podporou ICZ

Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe (IKEM) hostil už druhý ročník medzinárodného kreatívneho maratónu Global Smart Health Hackathon Prague 2019 a aj tohto roku túto akciu podporila taktiež Skupina ICZ. V inšpiratívnom a pulzujúcom prostredí tohto...

Časová os

90. roky

Vznikajú a nezávisle popri sebe úspešne pracujú spoločnosti AMIS, DECROS, EPE, EXPRIT, Internet Servis, SA&S a mnohé ďalšie

1997

Je založená ICZ a.s. s cieľom postupne do seba integrovať vitálne IT firmy a vytvoriť tak silnú synergickú spoločnosť

1998

ICZ a.s. usporadúva prvú benefičnú aukciu ArtForum, výťažok takmer 350-tis. Kč venuje Občianskemu združeniu Paraple

2001

Štrnásť(!) českých IT firiem (napr. AMIS, C3, ICOS, Internet Servis, SA&S…) spoločne fúzuje do firmy ICZ a.s.

2002

Do ICZ a.s. fúzujú ďalšie dve spoločnosti, D-data a PRAGOSOFT

2003

ICZ a.s. získava ocenenie The Technology Fast 50 in Central Europe; ďalej sa rozširuje o spoločnosť CD-FOTO BLER

2004

Spoločnosť presúva svoje sídlo do nových priestorov v Prahe na Pankráci

2005

ICZ a.s. sa stáva vlastníkom firmy Expert & Partner engineering; celková darovaná suma každoročných benefičných aukcií ArtForum už presiahla 5 mil. Kč

2006

ICZ a.s. fúzuje so spoločnosťou EXPRIT; portfólio sa rozširuje o oblasť hlasových služieb a telekomunikácií

2007

ICZ a.s. kupuje firmu Amaio Technologies. Je založená ICZ N.V. a stáva sa jediným akcionárom ICZ a.s.

2008

ICZ a.s. sa stáva jediným akcionárom spoločností ALES a DELINFO, zakladá D.ICZ.

2009

Vďaka ďalšiemu rastu presúva ICZ a.s. opäť svoje sídlo, tentoraz do novej modernej budovy v Prahe na Kavčích horách; ocenenie TOP Professional

2011

ICZ a.s. programovo rozvíja svoje zahraničné aktivity

2013

Za svoju premyslenú dlhodobo vyváženú charitatívnu činnosť sa ICZ a.s. stáva finalistom súťaže Cena VIA BONA

2014

Načítaná suma venovaná potrebným subjektom v rámci pravidelných dobročinných aukcií ArtForum prekročila 10 mil. Kč

2016

Dlhoročné dobročinné aktivity vyúsťujú do založenia Nadačného fondu ICZ