ALES a. s. - ICZ Group

ALES a. s.

Spoločnosť ALES a. s. bola založená v januári 1997 a sídli v Trenčíne. Etablovala sa ako významný dodávateľ systémov pre riadenie letovej prevádzky a ďalších špeciálnych systémov nielen vo Slovenskej republike, ale tiež v zahraničí. Počas svojej existencie získala pevné postavenie na trhu sektora obrany. Členom Skupiny ICZ je od roku 2008, keď sa stala 100% dcérou spoločnosti D.ICZ Slovakia a.s.

 

Sídlo: Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36293440
IČ DPH: SK7120000162
Zápis v OR: Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sa, vložka č. 10001/R

 

ALES a. s. – výročná správa 2018

ALES a. s.

Aktuality

Tohtoročný IDET bol pre Skupinu ICZ úspešný

V dňoch 29. – 31. 5. 2019 prebehol na výstavisku v Brne zbrojársky veľtrh IDET 2019. Skupina ICZ bola tentoraz zastúpená tromi subjektmi: S.ICZ, ALES a DELINFO, ktoré tak v spoločnom stánku reprezentovali sekciu DEFENCE. Že to bola správna myšlienka, potvrdzuje aj...

World ATM Congress 2019 v Madride

Siedmy ročník World ATM Congress v Madride spojil viac ako 9500 návštevníkov, 250 vystavovateľov a 135 krajín a teritórií. Najdôležitejšia výstava z oblasti ATM – Air Traffic Management sa konala v dňoch 12.-14. marca 2019. ALES opäť prezentoval svoje riešenia....

Školenie zamestnancov Sakaeronavigatsia v Tbilisi, Gruzínsko

ALES v júli vycestoval do Gruzínska na pracovnú cestu – školenie zamestnancov Sakaeronavigatsia. Školenie je súčasť päťročného servisného kontraktu, ktorý ALES a gruzínsky národný poskytovateľ navigačných služieb podpísali v máji. Kontrakt pokrýva všetky systémy,...

Časová os

1991

Prvý Radar Data Display nasadený do prevádzky

1992

Založenie fy AUTOMATIZOVANÉ LETECKÉ SYSTÉMY – ALES spol. s r. o. v Košiciach, prvý vojenský ATC systém, prvá ATC konzola

1993

Rozdelenie Československa – vzniká jeden ALES v Slovenskej republike a jeden v Českej republike; prvý civilný ACC systém

1994

Prvý ATC simulátor, prvý systém velenia a riadenia

1995

Prvý zahraničný kontrakt na ACC systém

1996

Prvé mobilné veliteľské centrum PVO , radar IP network, modernizácia PSR/SSR, digitálny scan-converter

1997

Založenie akciovej spoločnosti ALES a. s.

1998

Mobilné stredisko riadenia vzdušných síl

1999

NATINADS interoperabilita C2 systému vzdušných síl

2001

Automatizované veliteľské stanovište  ASTRA PVO, modernizácia PAR, AMC systém

2002

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001

2005

Certifikát NATO AQAP 2110

2008

Začlenenie do Skupiny ICZ

2011

Prvá mobilná veža

2012

CRVO – prevozné záložné stredisko pre CRC, rozsiahla dodávka konzol pre maďarský HungaroControl

2013

LLAPI interoperabilita C2 systému vzdušných síl

2014

ATC projekt Nepál – prvý v spolupráci s NEC Corporation

2015

ATM systém a simulátor pre gruzínsky Sakaeronavigatsia

2016

ATC projekt Bangladéš

2017

ATC projekt v Malawi – prvý v Afrike